Nederland telt begin 2017 3,1 miljoen 65-plussers, waarvan 0,7 miljoen 80-plussers. Dit aantal zal de komende jaren snel stijgen. Naarmate mensen ouder worden en meer fysieke problemen krijgen, hebben ze steeds minder contacten. Eenzaamheid belemmert deze doelgroep in hun functioneren en kan ernstige gevolgen hebben. Voor het welzijn is het belangrijk eenzaamheid te voorkomen of te verminderen.

 

Als mantelzorger kunt u soms overbelast raken en is de juiste ondersteuning nodig.

Ik bied met mijn bedrijf hulp en ondersteuning voor zowel mantelzorgers als zorgvragers.

MB mantelzorg is WMO gecontracteerd voor de Gemeente Zaanstreek/Waterland.