MB mantelzorg biedt individuele en zorgzame begeleiding op maat voor niet medische diensten.
Het bevorderen van de zelfredzaamheid en het behouden van de regie zijn belangrijke elementen in het zelfstandig wonen en functioneren van ouderen.

 

MB mantelzorg biedt de mantelzorgers de mogelijkheid zorgtaken over te dragen.
Zo kan de mantelzorger tijd vrijmaken om aan andere gezinsleden, vrienden, werk of hobby te besteden en de zorg beter vol te houden.

Ik neem de zorgtaken van de mantelzorger over tijdens een vakantie of structureel een dagdeel per week. Ik voer de diensten zelf uit, zodat de zorgvrager en mantelzorger een vertrouwd en bekend persoon in huis hebben.

 

MB mantelzorg bied o.a. de volgende zorg en ondersteuning:
1. Sociale en persoonlijk functioneren 
2. Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden 
3. Financiën 
4. Dagbesteding

5. Ondersteuning bij een bezoek aan het ziekenhuis

6. Ontlasting van de mantelzorger(s)